نمایش 9 24 36

جای پیپت گردان pipette stand

105,000 تومان
نگهداری پیپت ها در محیط مناسب دسترسی سریع به انواع پیپت چرخان بودن صفحه نگهدارنده و راحتی کار با آن فضای ماسب برای خشک کردن انواع پیپت