کرون اتر 18 كرونك

655,000 تومان
خرید و فروش انواع مواد شیمیایی، محصول” كرون اتر 18 كرون (6) 2 گرمی  مرک آلمان ” را با کیفیت مناسب

کورکومین مرک اصلی

110,000 تومان
خرید و فروش انواع مواد شیمیایی، محصول” کورکومین 2 گرمی مرک آلمان ” را با کیفیت مناسب و تضمین اصالت کالا

اسید سیتریک مونوهیدرات مرک اصلی

440,000 تومان
خرید اسید سیتریک مونوهیدرات 500 گرمی مرک اصلی

اکسید کروم مرک اصلی

570,000 تومان
خرید و فروش انواع مواد شیمیایی، محصول” اکسید کروم 100 گرمی مرک آلمان ” را با کیفیت مناسب و تضمین اصالت

تیترازول اسید سولفوریک مرک اصلی

218,000 تومان
خرید و فروش انواع مواد شیمیایی، محصول” تیترازول اسید سولفوریک 1 Ampoulی مرک آلمان ” را با کیفیت مناسب و تضمین

اگزالیک اسید بیس مرک

1,310,000 تومان
خرید و فروش انواع مواد شیمیایی، محصول” اگزالیک اسید بیس 25 گرمی  مرک آلمان ” را با کیفیت مناسب و تضمین

تری بوتیل فسفات مرک

620,000 تومان
خرید و فروش انواع مواد شیمیایی، محصول” تری بوتیل فسفات 100 میلی لیتری کد 818604 مرک آلمان ” را با کیفیت

پلی اتیلن گلیکول 1000 مرک

950,000 تومان
خرید و فروش انواع مواد شیمیایی، محصول” پلی اتیلن گلیکول 1000 1 کیلوگرمی کد 807488 مرک آلمان ” را با کیفیت

ان دکان مرک

125,000 تومان
خرید و فروش انواع مواد شیمیایی، محصول” ان دکان 250 میلی لیتری کد 820383 مرک آلمان ” را با کیفیت مناسب

اتیل هگزیل استات

570,000 تومان
خرید و فروش انواع مواد شیمیایی، محصول” 2 اتیل هگزیل استات 250 میلی لیتری کد 814342 مرک آلمان ” را با

بنزیل کلراید مرک

600,000 تومان
خرید و فروش انواع مواد شیمیایی، محصول” بنزیل کلراید 100 میلی لیتری کد 801809 مرک آلمان ” را با کیفیت مناسب