ابزار جراحی (48)

ابزار جراحی ارتوپدی (7)

ابزار جراحی پلاستیک (6)

ابزار جراحی چشم (6)

ابزار جراحی رکتوم (6)

ابزار جراحی ژنیکولوژی اورولوژی (5)

ابزار جراحی عمومی (7)

ابزار جراحی قلب و عروق (3)

ابزار جراحی مغز و اعصاب (8)

تجهیزات آزمایشگاهی (99)

بشر (3)

تجهیزات ایمنی آزمایشگاهی (4)

تجهیزات فیزیک اپتیک ومدرن (1)

چینی آلات آزمایشگاهی (2)

ظروف حجم سنجی (1)

قیف (3)

لوازم اندازه گیری آزمایشگاهی (2)

الکل سنج (1)

ساعت آزمایشگاهی (1)

لوازم پلاستیکی آزمایشگاهی (21)

ظروف (10)

لوازم مصرفی آزمایشگاهی (26)

شیشه آلات آزمایشگاهی (22)

پیپت (1)

شیشه در آبی (6)

لوله PRP (4)

لوله Prp آرتروز (2)

لوله prp (3)

لوله prp دندان پزشکی (1)

لوله prp مو (1)

لوله خونگیری (12)

لوله خونگیری غیر وکیوم (6)

لوله خونگیری وکیوم (10)

لوله خونگیری خلاء (10)

لوله خونگیری غیر خلاء (6)

لوله شیشه ای آزمایشگاهی (1)

لوله پلاستیکی آزمایشگاهی (3)

تجهیزات پزشکی (17)

تجهیزات پزشکی بیمارستانی (11)

ریه (2)

تجهیزات پزشکی خانگی (7)

تجهیزات پزشکی مطب (8)

تجهیزات زیبایی (5)

مواد شیمیایی (60)

سیگما (15)

مرک (17)